Projekt 9098 Avslutat Handbok om legionella i vatteninstallationer

Projekttid

Sammanfattning

Syftade till att ta fram en handbok som beskriver hur man kan minska risken för spridning av legionellabakterier från vatteninstallationer. behandlade i första hand bostäder, kontor och liknande byggnader. Sjukhus och andra vårdinrättningar behandlades inte. Samarbete med Boverket.

Projektansvarig
  • VVS-Installatörerna
Projektledare