Projekt 3007 Avslutat Läggare för gångbaneplattor och kantsten

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Hårdgjorda ytor är en väsentlig del av finplaneringsarbetena vid husbyggnad. Vanliga arbeten vid Siabs markavdelning i Skövde är läggning av betongplattor, gräsarmeringssten och munksten samt sättning av olika typer av kantsten. Arbetet görs till stor del för hand och är tungt. Arbetsställningen är obekväm, och i synnerhet förekommer ryggbesvär. Behovet av bättre hjälpmedel är stort. Syftet har varit att effektivisera och underlätta arbetet genom att utveckla ett system med maskinella hjälpmedel för transport, lyftning och läggning av betongplattor m m. Hjälpmedlen skulle vara så utformade att arbetarna kunde minska påfrestningen på rygg och armar.

Utvecklingsarbetet har genomförts med bidrag från SBUF av Siab AB i Skövde. Efter verkstadsarbete med tillverkning och utprovning av lyfthjälpmedel testades de olika lyftanordningarna i full skala på arbetsplatser i Skaraborgs län.

Plattläggaren arbetar med vakuumpump och sugplattor som är anpassade till olika typer av sten. Anordningen är upphängd på en jordbrukstraktors hydraularmar, som används för att justera så att den vikbara armen kommer i rätt läge. Pallgaffeln är justerbar i höjdled för att få bra arbetsställning. Läggaren är mycket flexibel och är lika bra på stora som på små ytor. På stora ytor har den en kapacitet jämförbar med specialmaskiner konstruerade för enstaka sorters marksten. Läggaren är användbar för betongplattor med eller utan frilagd ballast, olika sorters marksten, kantsten, både till nedgrävd sten och till sten som fästs på asfalt. Läggaren går att montera på olika typer av bärare - lastmaskin, grävlastare, jordbrukstraktor och teleskoptruck. Läggning sker i princip på samma sätt som vid handläggning, men utan de risker för belastningsskador som är vanliga vid plattsättning. Yrkesarbetare som tidigare haft problem med ryggont vid plattläggning har nu sluppit dessa besvär.