Projekt 12515 Avslutat Täthetsprovning av byggnader

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektet var en jämförande studie där två metoder för täthetsprovning tillämpades och jämfördes. Projektet bestod av att WSP genomförde täthetsprovning enligt tre metoder i ett av Veidekke byggt hus. Metoderna för täthetsprovning var (1) provning av en enskild lägenhet, (2) provning av en hel trappuppgång och (3) provning med hjälp av husets ventilationsaggregat.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Täthetsprovning - jämförelse och utvärdering av tre metoder för täthetsprovning av flerbostadshus", Johan Wisth, WSP (20 sidor och bilagor).

Projektansvarig
  • Veidekke
Projektledare
Relaterade projekt