Projekt 10087 Avslutat Bärförmåga för betongkonstruktioner under nedbrytningsprocess

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid Chalmers. Har utvecklat en generell modell för hur korrosion av armering påverkar dess vidhäftning och hur betongens materialegenskaper påverkas av olika miljöer. Samfinansiering med Formas och Chalmers.

Redovisas i Chalmers Rapport 04:14 "Bärförmåga för betongkonstruktioner under nedbrytningsprocess "(13 s inkl bilagor), Karin Lundgren.

Projektansvarig
  • Skanska
Projektledare