Projekt 9066 Avslutat Transaktionskostnader i byggprocessen

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Fortsättning på tidigare projekt (7103 och 8099) där en samarbetsmodell utvecklats där alla inblandade parter kommer in i ett tidigt skede av produktionsprocessen för att därigenom minska transaktionskostnader och förebygga störningar i produktionen. Syftar till att prova samarbetsmodellen på ett konkret objekt samt att följa upp och utvärdera såväl transaktionskostnadernas storlek som effekterna på produktionskostnaderna.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Transaktionskostnader i byggprocessen", Egenföretagareutskottet Stockholms Byggmästareföreningen.

Projektansvarig
  • Besqab
Projektledare
  • Jan Linde