Projekt 14300 Pågående Klimat- och produktionsoptimerad anläggningsprojektering baserat på AI

Projekttid

Sammanfattning

Morgondagens entreprenadupphandlingar kommer sannolikt att i allt större omfattning styras av klimatkrav. Om entreprenörerna ska kunna möta dessa klimatkrav och samtidigt säkerställa en hög produktionseffektivitet tillsammans med låg kostnad, krävs nya arbetssätt och metoder. Forskningsidén grundar sig i att med artificiell intelligens generera klimat- och produktionsoptimerade anläggningar utifrån ett set-baserat projekteringstänk. Ett sådant datadrivet angreppssätt, skapar förutsättningar för att ta fram ett faktabaserat och transparent beslutsunderlag där utslagsgivande parametrar kan hittas, under entreprenörens tidiga skeden. På så sätt framträder beslutskonsekvenser tydligt och entreprenören kan mer enkelt hitta möjligheter i stora och komplexa anläggningsprojekt.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare