Projekt 14157 Pågående CO2 lagring i ny ballast – litteraturstudie och inledande försök

Projekttid

Sammanfattning

Cirkulär materialhantering och negativa utsläpp av koldioxid (CO2) kan bidra till nya hållbara produkter och affärsmöjligheter inom byggbranschen. Ny teknik för koldioxidinfångning (Carbon Capture and Storage CCS) och koldioxidanvändning (Carbon Capture and Utilization CCU) studeras och testas nu intensivt i hela världen. Koldioxinfångning och lagring i byggnadsmaterial är en stor möjlighet för byggbranschen att bidra till minskade CO2 utsläpp till atmosfären.

Inom detta projekt kommer möjligheten att lagra CO2 i ny ballast tillverkad från restprodukter av krossad betong, betongslam, filler och CO2 att undersökas, cirkulär materialhantering och CCU. Projektet fokuserar på metoden/processen att tillverka ny ballast (4-16 mm) från befintligt finmaterial ( 0-4 mm) av restprodukter med största möjliga bindning av CO2. Fabriksbetong, asfalt och ballast tillverkas ofta inom samma bergtäkt vilket gör att alla dessa restprodukter finns lokalt tillgängliga i många av Sveriges större täkter och verk. Dessa restprodukter används inte idag och det blir allt svårare och dyrare att deponera dessa material.

Projektet kommer fokusera på en sammanställning av internationell forskning på området samt inledande försök i laboratorium.

Projektansvarig
  • Peab AB
Projektledare