Projekt 7016 Avslutat Bergmekaniska aspekter på förinjektering

Projekttid

Sammanfattning

Forskning vid Chalmers. Analys av injekteringens stabiliserande verkan. Tunneldrivningens nedbrytande effekter på förinjekteringen. Identifiering av bergmassor med risk för skador på förinjekteringsskärmar. Underlag för planering av efterinjektering.

Projektansvarig
  • BESAB
Projektledare
  • Ulf Lindblom