Projekt 12567 Avslutat Kostnadseffektiva bostadsplaner - En mätbar beslutsprocess

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial
Webbplats

Sammanfattning

För att sänka byggkostnaderna i bostadsbyggandet är det viktigt att vi drar nytta av tidigare erfarenheter. I föreliggande projekt har vi utvecklat ett punkthus med utgångspunkt från tidigare projekt som varit framgångsrika ur funktionellt, ekonomiskt och produktionsmässigt perspektiv. Vi har illustrerat hur olika prioriteringar påverkar valet av alternativ genom att använda metoden Smart Decision Making Framework (DMF), en metod för systematiserat val av bästa lösning. Projektet har utförts av NCC Housing, region väst i samarbete med Luleå Tekniska Universitet. Projektet anknyter till SBUF:s projekt 12439 "Projektering av produkterbjudanden".

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Kostnadseffektiva bostadsplaner", Dan Engström, Pernilla Bergling, Karin Gustafsson och Stefan Dehlin, samtliga NCC (48 sidor).

Projektansvarig
  • NCC
Projektledare