Projekt 3052 Avslutat Arbetsplatsens informationsförsörjning

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Information i kombination med delaktighet i beslutsprocessen anses numera allmänt skapa bättre arbetsmiljö, förbättrad produktivitet och förbättrad produktkvalitet. På byggarbetsplatserna ställs man inför problemet att i en enorm informationsmängd hitta exakt den information som behövs i ett givet läge (jämför SBUF informerar 93:43). Syftet har varit att utveckla och utvärdera en prototyp till informationssystem som även dataovana arbetsledare och yrkesarbetare i byggbranschen kan använda.

SBUF och Arbetsmiljöfonden har lämnat stöd till projektet, som genomförts inom FoU-Väst. I styrgrupp och projektgrupp har bl.a. medverkat BPA VVS, F O Peterson & Söner AB, Platzer Bygg AB och Svenska Byggnadsarbetareförbundet. Göran Gustafsson, Byggsamverkan AB, har varit projektledare. Utveckling och utvärdering i form av diskussioner med bl.a. yrkesarbetare har drivits parallellt. Ett antal system installerades slutligen på byggarbetsplatser och användes 1-2 månader i produktionen innan intervjuer gjordes med systemanvändare.

Den information som har funnits i systemmodellen har visat sig vara representativ och väl avpassad. Funktioner, layout och information uppfattades som positiva av användarna, även om man önskade sig mera information i systemet. CD-skivor har producerats med gott resultat. Ovana användare behöver ett lätt insteg i systemet, vilket motsvaras av hjälpen som kommer upp vid systemstart och en specialutvecklad orienteringsknapp, där det inte behövs musklick. Produkten har lanserats under namnet ByggCDn