Projekt 12979 Avslutat Tillgänglighet och fuktsäkerhet: En utmaning vid entré-, balkong- och terrassdörrar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Kraven och medvetenheten avseende tillgänglighet har successivt ökat. Tyvärr har även problem med inläckage vid entré-, balkong och terrassdörrar ökat, med både olägenheter för brukare och kostnader som följd.

Syftet med projektet var att bidra till att förenkla för olika aktörer i utformningen av fuktsäkra och tillgängliga byggnader. Syftet var också att inventera befintliga lösningar och eventuellt föreslå förbättringar och utifrån detta fastställa en best practice i branschen idag.

Ett tydligt resultat från workshopen var att de flesta deltagarna, som är personer involverade i planering, projektering och produktion av byggnader, är osäkra beträffande tillgänglighet och nivåskillnader. Det anges som en återkommande diskussion i alla byggprojekt och denna fråga tar för mycket tid i anspråk i enskilda byggprojekt. Sammantaget innebär otydligheten och tolkningsmöjligheterna onödiga kostnader för den färdiga byggnaden.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Tillgänglighet och Fuktsäkerhet - en utmaning vid entré- balkong- och terrassdörrar, Katarina Ljungquist, Skanska (nio sidor och en ritningsbilaga).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare