Projekt 11756 Avslutat Murningsrobot

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet är att ta fram en systemlösning för mekanisering av arbetet med att placera mursten när man murar. Dessutom ska detta system förbättra arbetsmiljön för dem som utför detta arbete. Lösningen i form av en kravspecifikation skall kunna ligga till grund för en maskinutveckling.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Murningsrobot", Mikael Johansson, Skanska.

Projektansvarig
  • Skanska Teknik
Projektledare