Projekt 12332 Avslutat Erfarenhetsåterföring från de första passivhusen

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektet syftade till att ge erfarenhetsåterföring och därmed öka kunskapen om hur passivhus och lågenergihus kan produceras för att ge nöjda brukare, god innemiljö och beständigt låg energianvändning, även efter ett antal års drift.

Projektets mål var att ge byggsektorns aktörer erfarenhetsåterföring från de först producerade passivhusen i Sverige som hade inflyttning 2001 (Lindåshusen), och även Glumslöv producerat 2004. Erfarenhetsåterföringen ligger till grund för de lågenergihus och passivhus som man planerar att producera framöver. Utifrån denna kunskap kan byggherrar, projektörer och entreprenörer öka nöjdheten hos slutanvändarna och därmed säkra framtida efterfrågan på passivhus, plushus och lågenergihus. Det är också viktigt att eventuella förbättringspotentialer för passivhus kan åtgärdas så att en mer utbredd produktion av denna typ av byggnader använder den bästa tekniken.

Slutredovisningen utgörs av SP-rapport 2011:26 "Erfarenhetsåterföring från de första passivhusen - innemiljö, beständighet och brukarvänlighet", Eva Sikander, Svein Ruud, Kristina Fyhr och Owe Svensson, samtliga SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (72 sidor).


Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare