Projekt 11570 Avslutat Examensarbete mätvärden ACE/Bandformade luftkuddar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att undersöka effekterna av att fylla krypgrunder med bandformade luftkuddar, så kallade ACE. Har omfattat mätningar av metodens inverkan på en krypgrunds fukttillstånd och isoleringsförmåga samt jämförande mätningar på en motsvarande krypgrund utan ACE. Projektet har utförts i samarbete med KTH och är redovisat i examensarbetet Fukttekniska lösningar för uteluftsventilerade kryprumsgrunder (75 s exkl bilagor), Jakob Deling och Christian Eskilander.

Projektansvarig
  • HERoVation AB
Projektledare