Projekt 7085 Avslutat Provtagning/materialkontroll inom ballastindustrin

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid KTH. Fastställde samband mellan provresultat och verkligt utfall, sökte metoder och utrustning för prov och analys i produktionen, samt var prover bör tas i produktionsflödet. Studerde även effekter av transport och vidare hantering av slutprodukten.

Slutredovisningen utgörs av licentiatuppsatsen "Egenskaper hos alternativa ballastmaterial - speciellt slaggrus, krossad betong och hyttsten", Maria Arm, KTH.

Projektansvarig
  • NCC Industri
Projektledare
  • Rolf Hörnfeldt,