Projekt 10091 Avslutat Alternativ vinterväghållning för minskad saltförbrukning

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet var att undersöka alternativa metoder för minimering av saltförbrukning och utvärdera kriterier för val av plogutrustning ur ett totalkostnadsperspektiv. Provningar genomfördes på en provsträcka inom driftområde Avesta. Samfinansiering med Vägverket.

Rapporten heter "Alternativ vinterväghållning för minskad saltförbrukning, Borlänge-Hedemora-Avesta, väg 70", Fredrik Andersson och Björn Granqvist, Skanska (8 sid).

Projektansvarig
  • Skanska
Projektledare