Projekt 12083 Avslutat Förankringspunkter för personligt fallskydd vid montering av HDf-bjälklag

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Enkla och lätta förankringspunkter är en förutsättning för att personligt fallskydd vid montering av HDF-bjälklag skall bli använt. Tunga och komplicerade anordningar blir tyvärr sällan använda. Det finns produkter på marknaden som uppfyller användarnas krav på enkelhet och lätthet men de är testade mot standard för sport och fritidsbruk, till exempel i samband med klättring, men är inte testade mot standarden som gäller för yrkesanvändning.

Syftet med projektet var att utreda vilken skyddsutrustning som finns tillgänglig på marknaden och att låta montörerna välja ut de som är mest användbara för yrkesbruk. Därefter provades den utvalda utrustningen med hjälp av SP enligt standarden som gäller för yrkesbruk.

Målgruppen utgjordes av montörer av HDF-bjälklag på alla monteringsföretag. Genom godkännande av aktuella produkter och därmed ökat användande kan säkerheten för denna yrkesgrupp avsevärt förbättras.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Utredning och test kring förankringspunkter för personligt fallskydd vid montering av HDF-bjälklag", PeO Axelsson (14 sidor).

Projektansvarig
  • Stängbetong AB
Projektledare