Projekt 11618 Avslutat Tvång för sprickriskanalyser

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

De mest avgörande faktorer som påverkar sprickbildning i tidigt skede är temperatur och fuktförhållanden, graden av tvång, den unga betongens mekaniska egenskaper samt angränsande konstruktioners beteende. Dessa faktorer kan å andra sidan alla påverkas redan i konstruktionsskedet genom exempelvis olika val av betongrecept, av gjutordningar och gjutförhållanden samt av konstruktionsindelningar.

Tvånget påverkas av den generella strukturella konfigurationen, till exempel dimension, styvhet hos motgjutning och graden av vidhäftning mot denne, grundförhållanden hur konstruktionen gjuts (gjutordning, anläggande av gjutfogar etcetera). Beräkningserfarenheter där tvånget varierats visar dess avgörande betydelse inte bara på spänningsnivå utan även på om betongen kommer att vara i tryck eller drag vid en viss tidpunkt efter gjutning.

I rapporten ges vidare flera exempel på hur dimensionerande tvång kan beräknas eller uppskattas för olika tvångsfall.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Tvång för sprickanalyser", Martin Nilsson, Mats Emborg och Jan-Erik Jonasson, samtliga LTU, samt Hans Hedlund och Stig Bernander, bägge Skanska och LTU (88 sidor med 3 bilagor).

Projektansvarig
  • Skanska Teknik AB
Relaterade projekt