Projekt 14055 Avslutat Beläggningssystem för parkeringsdäck av trä – Etapp II

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektet fokuserar på Fortsatta vidhäftningstester, Branschgemensamma detaljritningar, Testbäddar / Provmoduler, Trägarage under byggnation samt Informationsspridning.Den direkta och stora nyttan med projektet är att i ett tidigt stadium för P-däck av trä kunna leverera specifikation och regelverk för beläggningssystem för att underlätta val av lämpligt system och därmed också förhindra onödiga och dyra skador på grund av okunskap och osäkerhet vid val och installation av system. Även projekteringsstöd och beskrivningshjälp ingår.

Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare