Projekt 3144 Avslutat Formflaksklämma

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Då man skall gjuta betong med formar är det viktigt att formflaken står helt ihop. Ett problem är att formarna ofta står några centimeter från varandra när kranen har lyft dem på plats. Normalt använder man klämmor eller kilar som ofta slås dit med hammare. När formarna står något åtskilda måste de baxas på plats med formspett, och det kan vara nödvändigt att montera hopfogningsanordningen då man fortfarande baxar. När formarna skall rivas, måste kilarna eller klämmorna slås bort med hammare. Ofta är de översta klämmorna så placerade att det är svårt att komma åt dem med hammaren. Arbetet är bullrigt, ansträngande och tidskrävande. Syftet har varit att dimensionera en klämma efter de laster som förekommer, utveckla klämmans käftar så att de passar olika formfabrikat på marknaden samt produktionsanpassa klämman.

Med bidrag från SBUF har Timmerverkstaden utvecklat en klämma. Utgående från en första ledad prototyp i plywood har successivt tagits fram nya tekniska lösningar.

Det resulterande verktyget gör att man i ett enda handgrepp kan koppla ihop eller koppla isär formelement. Verktyget är ställbart i såväl djup som bredd, vilket gör att det passar till de formelement som finns på marknaden.