Projekt 13823 Avslutat Najningsverktyg för industrirobot

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Tester under projektet har visat att najningsverktyget kan förses med bland annat
instyrning, flytande positionering, ökad kraft och trycksensorer för att kompensera för mindre avvikelser i armeringsjärnens position. I kommande projekt kan det bli aktuellt att studera möjligheterna att använda mer omfattande sensorteknik för att hantera större positionsavvikelser. Del av större projekt och TBC to be continued.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare