Projekt 12061 Avslutat Förändrad metod för etablering/avetablering

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial
Informationsblad

Sammanfattning

Projektet syftade till att automatisera utsättning och intagning av vägskyltar vid etablering/avetablering av vägarbete.

Fördelarna är:
- Förbättrad säkerhet
- Förbättrad arbetsmiljö
- Minskat slitage
- Bättre ordning
- Lägre kostnader
- Ökade intäkter
- Intressantare arbetsplats

Samfinansiering med Vägverket.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Förändrad metod för etablering/avetablering", Niclas Odermatt, Skanska (7 sidor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB / Niclas Odermatt
Projektledare