Projekt 12324 Avslutat Limningsverktyg för byggarbetare

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Att arbeta med gips eller andra typer av skivmaterial är ett vanligt förekommande arbete i byggbranschen.
Standardbredd på skivor är 900 mm eller 1200 mm. Höjden kan variera mellan 2400 till 2500 mm. Skivorna fästes vanligtvis mot regel genom spikning eller skruvning. Detta medför stötar och vibrationer men framför allt ett statiskt monotont arbete med höga ljud genom maskinella skruvdragare.

Idag finns det en bra metod att både minska ljuden men framför allt minimera det statiska arbetet. Genom att limma gips och andra skivmaterial reduceras skruvandet markant vilket innebär att arbetet inte är lika tröttande, dessutom minskas ljudet på arbetsplatsen.

De limningsverktyg som finns idag fungerar men bör vidareutvecklas av flera orsaker. Verktygen är inte ergonomiskt utformade, de ger en tröttande arbetsställning och verktyget kan även ge belastningsbesvär med tendens till överansträngning. Detta leder fram till en egonomisk bedömning som säger att en annan typ av limningsverktyg bör tas fram.

Även om det är ansträngande att använda med limverktyget så föredrar hantverkarna limning före enbart skruvning. Därför är det viktigt att försöka utveckla ett annat limningssätt eller en annan typ av limningsverktyg som är ergonomiskt bättre än det som finns idag.

Projektet genomfördes delvis vid Designhögskolan, Umeå Universitet, som tillförde idéer inom design, utformning och arbetssätt.

Slutredovisningen utgörs av fem elevarbeten och en sammanfattande rapport "Limningsverktyg för byggarbetare", Göran Söderlund, Peab (två sidor).

Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare