Projekt 13981 Avslutat Nyttjande av digitala produktdatamallar- Proof of Concept

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Ett digitalt arbetssätt och digital miljöinformation är en nödvändighet för att kunna beräkna klimatpåverkan från ett byggprojekt på ett kostnadseffektivt sätt, och för att göra leverantörsspecifika val som ett sätt för att sänka klimatpåverkan.

Projektets syfte är att visa hur man kan nyttja datamallar för att tillgängliggöra standardiserad produktinformation i en digital värdekedja, från tillverkare till digital produktmodell. Informationen kan bland annat användas i miljöberäkningar.

Det snabbaste sättet att läsa rapporten är att läsa denna utvidgade sammanfattning samt kapitel 3 som listar tillämpningstestets konklusioner.

Artikelinformation är viktigt
Vi konstaterar att artikelinformation är viktig för att kommunicera produktinformation i värdekjedjan.

Behov av en samlande funktion
Idag finns flera artikelsystem såsom GS1, RSK eller leverantörens egna
artikelidentiteter, men det finns en branschöverenskommelse om att det är GTIN som
ska användas som artikelsystem i byggsektorn.

Det behövs standardiserade API
En trolig konsekvens i den framtida implementeringen av datamallar kopplat till
byggproduktförordning, samt digitala följesedlar, är att materialtillverkarna kan
komma att publicera produktbladen på sina ena egna plattformar,

Från leverans av produkter till digital projektmodell
En sammanställning av ett byggprojekts digitala följesedlar som nu
utvecklas i projektet Miljödata NU (fininsierat av Byggföretagen) och kommer förvaltas
av BEAst kan användas både för att beräkna projektets eller byggnadsverkets
klimatpåverkan, samt dess verifikat på vad som levererats och från vilken
materialtillverkare.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare