Projekt 89 Avslutat Byggmaterialflödet

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Byggmaterialflödets anatomi - En verkstadsindustriell ansats för flödesutveckling i byggindustrin", P O Knöös och Fredrik Larsson, bägge ILAB Industriell Logistik AB (38 sidor och en bilaga).

Projektansvarig
  • sdf
Projektledare