Projekt 11064 Avslutat Energiframsyn Sverige i Europa

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Webbplats

Sammanfattning

Inom projektet har tagits fram en energiframsyn för Sverige ur ett europeiskt och ett globalt perspektiv med hjälp av paneler med kompetens från flera olika områden samt faktasammanställningar. Projektet har samfinansierats med Energimyndigheten, Svensk Energi, Formas med flera. Samarbete med IVA. Rapporterna finns som PDF-filer på http://www.iva.se. Projektets faktarapporter finns som PDF-filer på http://www.stem.se/.

Projektansvarig
  • Byggföretagen
Projektledare
  • Danielle Freilich