Projekt 13028 Avslutat Handbok för Håltagare

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad
Webbplats

Sammanfattning

Håltagningsbranschen behöver tillgång till information och underlag som kan säkra kvalitet och säkerhet arbetet. Håltagningsentreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier har därför tagit fram en handbok som stöd för verksamma håltagare.

Handboken syftar till att informera och att skapa rutiner och riktlinjer kring planering, utförande och säkerhet vid håltagningsuppdrag.
Handbok för håltagare innehåller idag följande avsnitt:
- lagar och regler
- anbud och avtal
- arbetsmiljö och säkerhet
- borrning
- vägg- och golvsågning
- vajersågning

Innehållet bygger på manualer och anvisningar från leverantörer samt sammanställd erfarenhet bland några verksamma håltagare.

Handboken har publicerats digitalt, i utskriftsvänligt och mobilanpassat format. Handboken betraktas som ett ”levande dokument”. Den kan efterhand komma att kompletteras med aktuell information, länkar och utvecklade rutiner och riktlinjer. Under projektets gång har utvecklingsbehov identifierats och sammanställts.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Handbok för Håltagare", Lars Sandström, Sveriges Byggindustrier (åtta sidor).

Projektansvarig
  • HiB, Håltagningsentreprenörerna
Projektledare