Projekt 5007 Avslutat Betongytfräs med kantåtkomst

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

De betongytfräsar som finns på marknaden fungerar väl men med den inskränkningen att de inte kan användas till att komma åt närmast väggar eller andra liknande begränsningsytor. Det finns tillsatser för att klara kanter, men dessa tillsatser fungerar inte tillfredsställande. Syftet har varit att utveckla och utvärdera en prototyp till en betongytfräs som enkelt och effektivt är omställbar till kantfräsning.

Med bidrag från SBUF har utvecklingsarbetet drivits under ledning av Tidermans Hyrmaskiner och i samverkan med Jerneviken och ADC Produkter. Företagen inom FoU-Väst har medverkat i en referensgrupp. Prototypen har byggts utgående från ett standardchassi till en betongsåg och modifierats efterhand som den testats på provytor. Den färdiga prototypen har använts och utvärderats på några byggarbetsplatser i Sverige och i Tyskland.

De praktiska försöken har visat att fräsningen fungerat över förväntan. Fräsning av både betonggolv och asfalt har kunnat utföras. Dessutom har verktyg för sågning av betong och trä testats på bäraren. Verktygen kan flyttas på ett enkelt sätt mellan vänster och höger sida, beroende på hur man enklast kommer åt den yta som skall bearbetas. Tester har också utförts med varvtalsreglering för att uppnå optimalt resultat med minsta möjliga slitage. En serieproducerad fräs för kommersialisering bör göras mindre än prototypen, visar erfarenheterna.