Projekt 9076 Avslutat Integrerat program för miljö- och kvalitetsplanering av VVS-projekt

Projekttid

Sammanfattning

Har utvecklat ett datoriserat miljö- och kvalitetssäkringsprogram som motsvarar myndigheters och beställares krav på redovisning av utförda entreprenader. Omfattar uppdatering av dagens kvalitetsmanual, definition av miljökrav för olika VVS-arbeten samt integrering av miljökraven i manualen för kvalitetssäkring. Redovisningen, består av ett kursmaterial för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplanering av vvs-projekt.

Projektansvarig
  • VVS-I Service AB
Projektledare