Projekt 12747 Avslutat Information för giftfritt byggande

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Förstudien har gett en bättre bild av möjligheterna och svårigheterna med att genomföra ett projekt om ett informationssystem för giftfritt byggande
Det finns ett stort behov av ett effektivt utbyte av produktinformation både i byggprocessen och i materialleverenstörskedjan. Förstudien har tydliggjort vilka komponenter som skulle behövas för att skapa ett sådant fungerande system, men samtidigt också visat på svårigheterna med att ena sektorn kring en gemensam systemlösning.
För de deltagande aktörerna, som har ambitionen att införa ett fungerande men enkelt system, har detta klargjort att nästa steg handlar om att i samverkan utveckla organisationernas enskilda verksamheter snarare än att skapa en ny och omfattande branschlösning. Aktörerna har i sina enskilda verksamheter de grundläggande komponenterna för att bygga en heltäckande lösning för miljöinformationen. Det medför att den fortsatta utvecklingen av ett informationssystem kommer att finansieras och genomföras gemensamt av dessa aktörer med syfte att tillgängliggöra information för ett giftfritt byggande.

Slutredovisningen utgörs av förstudien "Informationssystem för giftfritt byggande", Daniel Holm, IVL, Per Löfgren, BASTA, Lars Häggström, Systematiktjänst, och Pär Wiklund och Lena Sundqvist, bägge Logiq (tio sidor med en bilaga).

Projektansvarig
  • NCC Construction
Projektledare