Projekt 11807 Avslutat Bra verktyg och hjälpmedel för montörer

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att ta fram en tryckt broschyr riktad till VVS- och isoleringsföretag och deras anställda. Skriften är en sammanställning över kraven i arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS), och utbudet av bra verktyg och hjälpmedel.

Projektansvarig
  • VVS-Installatörerna & Byggnads
Projektledare