Projekt 3018 Avslutat Fuktsäkra skalmurar utan luftspalt och plastfolie

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial
Informationsblad

Sammanfattning

Den mest omdiskuterade typen av skador på skalmurskonstruktioner är skador i själva skalmuren, i huvudsak frostskador. Den andra typen är fuktskador i den bakomliggande konstruktionen, främst mögel och röta. I debatten om orsakerna till dessa skador har luftspalten ägnats stort intresse. Murbruksspill i luftspalten och nedblötning av utfackningsväggen har också påtalats. Syftet har varit att få en fungerande skalmurskonstruktion utan skador i muren eller den bakomliggande konstruktionen och utan att få blöta utfackningsväggar under byggskedet.

Projektet har genomförts med bidrag från SBUF av Siab i samarbete med MurForum i Lund och K-Center Byggkonsult i Norrköping. Hyresbostäder i Norrköping har ställt fyra lägenheter i nybyggnadsprojektet Kv Ljura till förfogande för prov.

Principen för säkrare skalmurar är:
- mura först, bygg utfackningsvägg sedan
- ingen luftspalt, ersätts med pordrän
- isolering mellan reglar, ingen platsfolie
- 13 mm gipsskiva.

Fukt och temperaturer har avlästs under en treårsperiod. Man kan dra slutsatsen att det är en bra konstruktion och framför allt en bra byggmetod som har kommit fram genom detta prov.