Projekt 11864 Avslutat Bärighet på väg - via förbättrad packning

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Spårdjupsutvecklingen på ett antal etapper på E6 visar att överbyggnaderna endast i undantagsfall uppnår avsedd livslängd på 20 år. Spårutvecklingen kan i huvudsak härledas till varierande utförande och då framförallt packningen. Spårutveckling uppvisar ett tydligt samband med uppmätt bärighet, vilken i sin tur kan öka genom en förbättrad packningsinsats.

Projektet syftade till att klarlägga hur man optimalt kan packa en obunden överbyggnad av krossat förstärkningslager, samt att studera inverkan av mjuk eftergivlig undergrund av lättklinker eller lös lera och betydelsen av ett armeringsnät i förstärkningslagrets underkant.
Fullskaleförsök genomfördes med olika överbyggnader som instrumenteras och därefter packades.

Samarbete med Chalmers, VTI och Vägverket. Samfinansierades med Svensk Leca.

Slutredovisningen utgörs av examensarbetet "Bärighet på väg via förbättrad packning - fullskaleförsök med lättklinker som underbyggnad", Johan Sundblad och Per Widén, Chalmers, och forskningsrapporten "Bärighet på väg - via förbättrad packning - fullskaleförsök med lättklinker och lera som undergrund", Bo Johansson och Helene Kennedy, Chalmers.

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare