Projekt 8013 Avslutat Asfalthalt och kornfördelning genom förbränning

Projekttid

Sammanfattning

Har bland annat syftat till att studera förbränningsmetoden samt att undersöka alternativa lösningsmedel som ersättning för diklormetan vid extraktion av asfaltmassa. Arbetet har utförts av Vägtekniskt Centrum Syd, Skanska Sverige AB.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
  • Katarina Ekblad
Relaterade projekt