Projekt 11212 Avslutat Byggproduktion med garantiförvaltning för sund innemiljö och effektiv energianvändning -forskningsinriktat experimentbygge för bostäder

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Syftet med projektet var att utveckla av en modell för kvalitetssäkrat överlämnande från produktion till förvaltning genom så kallad garantiförvaltning och att utvärdera modellen i samband med ett experimentbygge. Samarbete med Sundbom Project AB, LTH, SP och Svenska Bostäder AB.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Byggprocess med garantiförvaltning" (63 sidor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare