Projekt 11071 Avslutat Frysteknik. Utveckling av produktionsmetod för att stabilisera och täta jord vid undermarksbyggande. Grundläggande teorier, användningsområden och erfarenhetsåterföring

Projekttid

Sammanfattning

Avsåg i första hand att ta vara på och sammanställa praktiska erfarenheter från användning av frysteknik för att stabilisera och täta jord vid undermarksbyggande, inklusive det stora frysprojektet inom Boston South Station. Samarbete med Vägverket Produktion AB.

Projektet redovisas i rapporten "Frysteknik, utveckling av produktionsteknik för att stabilisera och täta jord vid undermarksbyggande - grundläggande samband, användningsområden och erfarenheter", Teddy Johansson och Staffan Hintze, Skanska, 101 sid.

Projektansvarig
  • Skanska Teknik AB
Projektledare