Projekt 12768 Avslutat Informationsstandard för ballastprodukter

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Webbplats

Sammanfattning

Projektets mål var att skapa en gemensam artikelstruktur för ballastprodukter, som länkar in i och samverkar med den standard för elektronisk affärskommunikation som finns framtagen, och bidra till att den införs genom att dess samverkan med BEAst:s standardsystem.

BEAst har övergripande beskrivit vilken information som behöver förmedlas mellan de inblandade aktörerna, vilka förutom bygg- och anläggningsföretag och åkerier även är tippar och anläggningar som levererar till exempel ballast, asfalt och betong.

Slutredovisningen utgörs av dokumentation över Produktkodstandard (publicerat på BEAsts och SBMI:s webbplatser) och sammanfattningen "Informationsstandard för ballastprodukter" (fyra sidor).

Projektansvarig
  • NCC
Projektledare