Projekt 12758 Avslutat Automatiserad utsättning och upptagning av sidomarkeringsskärmar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Arbete på vägarna innebär stora säkerhetsrisker för vägarbetare. Enligt Trafikverkets rapport "Plötsligt var det ett vägarbete!" har 1723 trafikolyckor inträffat vid olika typer av vägarbeten i Sverige under åren 2003-2009. Tre av de totalt 31 döda i de 26 dödsolyckorna vid vägarbeten var vägarbetare. Etableringen av trafikanordningsplaner i samband med vägarbete är ett mycket riskfyllt arbetsmoment vid vägarbete. Studier från USA visar att 55 % av de trafikolyckor som har inträffat i samband med vägarbete har skett under etablering/avetablering av trafikanordningarna.

Anläggningsbranschen har nyligen kommit överens om nollvisionen för allvarliga skador på arbetsplats. Ett sätt att uppnå nollvisionen är att automatisera de mest riskfyllda arbetsmomenten vid etablering och avetableringen av vägarbetsområdena, nämligen uppsättning och upptagningen av trafikanordningar. För att göra vägarbetsplatser säkrare i Sverige krävs innovativa lösningar.

Syftet med denna förstudie var att:
- Identifiera de preliminära krav och önskemål för en maskin som kan etablera/avbetalar trafikanordningar vid vägarbetsområden utan behov av personal på vägen.
- Undersöka vilka tekniska lösningar finns på marknaden.

Baserad på resultatet av denna studie kan följande slutsatser dras:
- Det finns ett antal befintliga lösningar som används för automatiserad etablering och avetablering av vägarbetsplatser.
- De befintliga lösningar som finns är alla sina för och nackdelar och behöver större ombyggnationer eller utveckling för att kunna anpassas för svenska förhållanden
- Om man ska fokusera på att enbart använda den nya lösningen utsättning och upptagning av sidomarkeringsskärmar är Autocone den mest intressant lösningen och bör övervägas att byggas istället för att bygga en egen lösning. Autocone har en fungerade robot arm och en lagringenhet som kan byggas om för att kunna hantera sidomarkeringsskärmar utan behov av omfattande förändringar.
- Om man väljer att använda den nya lösningen för utsättning och upptagning av alla typer av vägskyltar krävs ytterligare studier på de befintliga lösningarna för att kunna välja den bästa möjliga lösning, en djupare och mer omfattande kravspecifikation, samt en livscykelkostnadsanalys med fallstudier.

Slutredovisningen utgörs av förstudierapporten "Automatiserad utsättning och upptagning av sidomarkeringsskärmar", Andreas Bäckström, Svevia.

Projektansvarig
  • SVEVIA
Projektledare