Projekt 11362 Avslutat Obundna material för bär- och förstärkningslager

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Forskning vid KTH. Syftet med projektet var att studera mekaniska egenskaper hos obundna material i vägöverbyggnad och framförallt inverkan av vattenhalt på materialens lastfördelande förmåga (resilienta egenskaper). Omfattade litteraturstudier och försök i laboratorium. Samfinansiering med Vägverket.

Slutrapporten utgörs av doktorsavhandlingen "Influence of Water on Coarse Granular Road Material Properties", Jonas Ekblad, KTH (65 sidor och bilagor).

Projektansvarig
  • NCC AB
Projektledare