Projekt 3093 Avslutat Badrumsombyggnad utan golvbrunn och med tillfällig toalett

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

När man bygger om badrum är det viktigt att de blir våtsäkra. Läckande golvbrunnar ger upphov till en stor del av alla vattenskador. I större delen av Europa är golvbrunnar i badrum tämligen okända. Vid ombyggnad av flerbostadshus med kvarboende har det varit vanligt att tillfälliga toaletter och duschutrymme ställs upp på gården eller i källaren. Många lägenheter som nu byggs om bebos av äldre, och det är en fördel om de inte behöver lämna lägenheten för hygien och matlagning. Syftet har varit att komma fram till lösningar som sänker kostnaderna för att bygga om våtrum och kök samt underlättar kvarboende under ombyggnad.

Med bidrag från SBUF har projektet genomförts av Siab Karlstad i samverkan med NVS och BPA El. I en referensgrupp har även Karlstads Bostads AB deltagit. Olika typer av badrum från miljonprogrammets tid analyserades och krav på installationsarbetena formulerades. För att kunna bygga om golvbrunnfritt måste alla enheter vara försedda med bräddavlopp och separata vattenlås. En fuktsäkerhetsvakt med känselkropp monterad 5 mm över golv togs fram, och när denna blir fuktig bryter en magnetventil vattentillförseln till badrummet. Ett badrum byggdes om på prov. I samarbete med Cabby husvagnar i Kristinehamn utvecklades en toalettmodul som är enkel att montera och demontera och att flytta mellan lägenheter. Den består av fyra stapelbara sektioner. Toalettmodulerna har provats i ombyggnader i Karlstad och Arvika, i bägge fallen bostadsrättshus med många äldre boende. Eftersom arbetsinsatsen i kök var liten och kortvarig, provades inte en motsvarande köksmodul som även hade utvecklats inom ramen för projektet.

Erfarenheterna från det provombyggda badrummet utan golvbrunn visar att utströmmande vatten vid duschande inte är något problem. Ett hinder för att slopa golvbrunnen är att bostadsförvaltare tror att de boende har svårt att tänka sig svenska badrum utan golvbrunn. En mera nyanserad premiesättning från försäkringsbolagens sida skulle troligtvis bidra till att få genomslag för våtsäkra badrum. I fråga om toalettmodulen var arbetsgången den följande. En huvudstam med kallt och varmt vatten samt avlopp monterades i trapphuset mellan trapplöpen från källaren och till översta våningen. Avloppsröret anslöts i källaren. Från trapphuset borrades hål in i lägenheterna alldeles ovanför golvlisten. Genom hålet drogs ett avloppsrör , kall- och varmvatten samt elkabel till SaniFlowpump. Hålen tätades med stenull. Avloppsvatten från handfat och dusch går till pumpen. Styrelserna för de två bostadsrättsföreningarna och andra boende ansåg att toalettmodulerna hade fungerat bra. Detta gällde såväl en barnfamilj som en äldre höftopererad kvinna vars toalettstol utrustats med en förhöjningsring av frigolit.