Projekt 7096 Avslutat Råd och anvisningar för optimal användning av byggställningar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektet behandlade hantering av ställningar vid husbyggande samt relaterade frågor om arbetsmiljö, lagar och förordningar. Projektet utmynnade råd och anvisningar för utnyttjande av ställningar, vilka publicerades genom Sveriges Byggindustrier FoU Väst. Inriktat på byggentreprenörer, ställningsentreprenörer och uthyrare.

Projektansvarig
  • Tagene Bygg
Projektledare