Projekt 13086 Avslutat Upphandling för installationer i BIM-projekt

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning


Det övergripande syftet med projektet var att skapa ett konkret juridiskt stöd vid upphandlingar av installationsprojektering och installationsentreprenader i projekt där man använder BIM, och att ge underlag för utveckling av befintliga avtalsmallar (med mera) och av branschens regelverk, främst AB, ABT och ABK.

Befintliga regelverk och tillämpningar kartläggs och utvecklas med inriktning på att skapa nyttoeffekter i första hand för sin och för beställarens verksamheter.

Arbetet omfattar dels installatörens upphandlingar av projektering vid totalentreprenader, dels påverkan på beställare vid upphandling av projektering och av installationer så att installatören kan utnyttja möjligheterna med BIM för egen del och för att kunna lämna information till drift och förvaltning så att dessa verksamheter kan effektiviseras.

Syftet med projektet var att skapa ett förbättrat, konkret stöd för installatören:
- att skapa ett konkret juridiskt stöd vid upphandlingar av installationsprojektering och installationsentreprenader i projekt där man använder BIM, nedan kallat BIM-projekt.
- att ge underlag för vidare arbete inom Installatörsföretagen och dess medlemmar för att vid behov komplettera och vid behov förändra BIM Alliances avtalsmallar.
- att ge underlag för vidare arbete inom Installatörsföretagen och dess medlemmar för att förändra branschens regelverk i samverkan med andra berörda organisationer.
- att bjuda in övriga installationsorganisationer att delta i detta arbete med tillförande av resurser.
- Stöd i kommande förhandlingar inom BKK för revidering av främst AB och ABK.

Slutredovisningen utgörs av en projektrapport och fem dokument som ger underlag till byggherrar, byggare, arkitekter och andra berörda som arbetar med upphandling av konsulter och entreprenörer: (1) Upphandling av projektörer, (2) Allmänna föreskrifter, (3) Informationsleveranser, (4) Checklistor och (5) Bilagor.

Projektansvarig
  • Imtech VS-teknik AB
Projektledare