Projekt 5030 Avslutat Utlansering av stålbrobalkar med slanka balkliv

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Utlansering är en mycket vanlig metod för montering av stålbrobalkar. På senare år har spännvidderna, vikterna och därigenom också upplagsreaktionerna blivit allt större. Två slags skador kan dock uppstå:
- kvarstående deformationer som kan hanteras på plats
- total kollaps.
Syftet har varit att utröna hur slanka stålbalkar uppträder då de utsätts för koncentrerade krafter i närheten av balkens yttersta bärförmåga.

Med bidrag från SBUF har detta forskningsprojekt genomförts vid Avd. för Stål och träbyggnad vid CTH, i samverkan med NCC Teknik och en arbetsgrupp där även representanter för J&W, Skanska Teknik, Byggmästareföreningen Väst, Vägverket och Avd. för Stålbyggnad, Luleå Tekniska Universitet har deltagit. FoU-Väst har medverkat som referensgrupp. Datorberäkningar och laboratorieförsök har utförts.

Det visas att upplagslängden på ett glidlager ofta kan vara avsevärt kortare än lagerplattans längd. Dessutom nås balkarnas bärförmåga innan plasticering sker i flänsarna, dvs utan att flänsarna kröks särskilt mycket. Vad gäller glidlagrens upplagslängd innebär detta troligen att livet har fått avsevärda skador när lasten är så stor att flänsen har upplag längs hela lagerplattan. För att brobalkarna inte skall få kvarstående skador bör plasticering undvikas i balklivet. Detta innebär att man inte bör utnyttja balkarna för nära deras bärförmåga vid lanseringen. I rapporten visas exempel på balklivets olika deformationstyper samt var plasticering bör undvikas.