Projekt 11414 Avslutat Utveckling av arbetssätt och uppföljningssystem för ökad effektivitet i byggföretag

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Forskning vid Chalmers. Syftet med projektet var att undersöka hur verksamhetens organisatoriska effektivitet kan följas upp i stora byggföretag samt att utveckla och förbättra denna uppföljning. Studien genomfördes inom ett företag som s k action research och omfattade bland annat intervjuer, workshops och ett aktivt deltagande i utvecklingsarbete.

Slutredovisningen utgörs av doktorsavhandlingen "Integrated Measurement and Assessment of Performace in Large Organizations: The case of a Swedish Construction Company" (Peter Samuelsson, Chalmers 2006).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare