Projekt 14235 Pågående Energihushållning genom fasändrande material i betongstommar

Projekttid

Sammanfattning

Byggindustrin förbrukar cirka 40 procent av den totala energiförbrukningen och står för en tredjedel av utsläppen av växthusgaser runt om i världen. Projektet kommer att utveckla ett hållbart byggmaterial med ökad värmeeffektivitet, vilket bidrar till att minska miljöpåverkan relaterad till energianvändning och främja hållbara lösningar för byggmaterial. Forskning har visat att användning av fasförändringsmaterial (PCMs) i konstruktioner kan förbättra byggnadens energieffektivitet både i varma och kalla klimatförhållanden. Passiva system kan kontrollera fluktuationer i inomhustemperaturer och bidra till ett effektivt energiutnyttjande. Simuleringsstudier har visat på potentialen hos passiva PCM-system i olika klimatområden, vilket tyder på relevanta årliga energibesparinga. Genom att tillsätta biobaserade PCM i klimatförbättrad betong kommer att främja en förbättring av värmelagringskapaciteten och samtidigt främja ett nytt hållbart byggmaterial.

Detta projekt syftar till att testa och utvärdera ett klimatförbättrat byggmaterial med ökad termisk effektivitet på grund av användandet av biobaserade PCM. Båda appliceringsmetoderna (impregnering och mikroinkapsling) kommer att utvärderas och jämföras med avseende på värmelagringsegenskaper, slutliga mekaniska egenskaper och kostnadseffektivitet. Resultaten av detta projekt kan leda till andra potentiella tillämpningar, t.ex. användning av den föreslagna lösningen i passivhus, för att minimera frys- och tinningscyklerna.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare