Projekt 13468 Avslutat Utbildningsportal Teknisk Isolering

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Webbplats

Sammanfattning

IF- Isoleringsfirmornas Förening driver utbildning riktad till företagslärlingar inom branschen. Genom portalen kommer vi även erbjuda utbildningar till andra berörda yrkesgrupper. Vi bidrar inte bara till minskad klimatpåverkan genom minskat energibehov vi medverkar även till minskad hälsorisk, bättre arbetsmiljö med rätt isolerade installationer (heta rör, legionella etcetera).

Den digitala utvecklingen möjliggjorde skapandet av en utbildningsportal. Projektet avsåg att göra våra utbildningar mer lättillgänglig för flera genom portalen. Tanken var att den inte bara ska vända sig till våra företagslärlingar och montörer i vår bransch utan att vi även ska utveckla en teoridel som vänder sig till allt ifrån skolor, arkitekter, fastighetsägare, VVS-konstruktörer med flera.

Allt för att synliggöra och öka förståelsen för att göra och tänka rätt när det gäller teknisk isolering. Vi vill säkerställa att det finns en grundkunskap om vår bransch - att den finns och gör stor nytta i det fördolda.

Den nya digitala utbildningsportalen är baserad på e-learning växlat med lärarledd undervisning så kallad "blended Learning".

Slutredovisningen utgörs av en utbildningsportal på webbplatsen https://tekniskisolering.se/utbildningsportal/.

Projektansvarig
  • VVS Företagen
Projektledare