Projekt 11919 Avslutat IT standard för bostadsnät

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Projektet syftade till att utveckla en basstandard för hur man bygger ett hemmanät med huvvuddelarna:

a) En hemmanätsinfrastruktur som inkluderar typ av kabel och uttag i bostaden, var ska uttagen placeras, nättopologi, nätteknologi (t.ex. kablad vs. trådlöst).

b) En hemma-gateway som är den enhet i bostaden som terminerar förbindelsen mot fastighetsnätet/accessnätet och distribuerar tjänsterna (typiskt telefoni, data, TV) till de olika uttag i bostaden.

Målet är på att ersätta TV/telefoni-/bredbandsnäten i bostaden med ett gemensamt kommunikationsnät i bostaden som kan leverera TV, telefoni och bredband. Ett enda gemensamt nät reducerar produktionskostnaderna, men även drift- och underhållskostnaderna förväntas bli lägre än vid användning av separata nät som i dag.

En standardisering inom området kan avsevärt effektivisera införandet av tekniken vilket ger ett positivt genomslag i hela sektorn från leverantörer till slutanvändare.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Riktlinjer för byggande av lägenhetsnät", Mats Öberg, NCC (uppdelad på fyra delrapporter och två appendix).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB / Mats Öberg
Projektledare