Projekt 2016 Avslutat Bultupphängt vattenavvisande tunnelvalv

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Vatten kan utgöra en fara i tunnelsammanhang. Även droppande vatten medför driftproblem och risker för trafiktunnlar. Dropparna skadar beläggningar och räler. De bildar istappar i tak och isbulor på banan. Inbyggnad med bultupphängda valv ger en möjlighet att hindra inläckande vatten. Valven är oftast sandwichkonstruktioner med ett isoleringsskikt. ISOLvalvet, där två stålnät omger 50 mm polyetenmatta, är ett exempel på detta. Syftet har varit att verifiera valvkonstruktionens bärförmåga och seghet samt att utvärdera tillverkningen av valvet i praktiken.


Undersökningen har genomförts av Stabilator AB i samarbete med Byggtek AB med bidrag från SBUF. Belastningsprov på valvstrimlor har utförts vid CTH Betongbyggnad. Praktiska erfarenheter har hämtats från inklädning av järnvägstunnlar i Loka, Hällungen och Kungsbacka. I Kungsbacka är det en ny tunnel som ingår i utbyggnaden av den dubbelspåriga Västkustbanan.


Försöken vid CTH visade att konstruktionen mer än väl fyller krav på bärighet och seghet. Provkropparna har kunnat deformeras mer än halva pilhöjden utan att kollapsa trots att lasterna varit betydande. Vid simulering av fallande block erhölls skador, men konstruktionen bedömdes ändå ha kvar sin bärförmåga.


De tre genomförda tunnelinklädningarna tyder på att det är lämpligt att öka prefabriceringsgraden hos valvkonstruktionen för att minska risken för produktionsstörningar. Arbetet kräver noggrann planering, arbetsberedning och kvalitetsuppföljning. När valvet används i redan trafikerade tunnlar är dess flexibilitet en fördel, även om trafiken stör uppbyggnaden. Nedsatt hastighet hos passerande trafik krävs under den etapp av uppbyggnaden då valvets bärighet är otillräcklig.


Metodens lönsamhet är mängdberoende och projektberoende. Förhållandena vid nyproduktion skiljer sig från ombyggnad av t.ex. en befintlig järnvägstunnel.