Projekt 11758 Avslutat ICT-verktyg för helhetsprojektering av flerbostadshusplattformar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektets syfte var att öka ett hus totala prestanda och kostnadseffektivitet över hela livscykeln genom att tillämpa en metodik för helhetsprojektering av byggnader som utvecklats inom ett avslutat forskningsprojekt vid LTH. En praktiskt användbar IT-baserad verktygslåda för helhetsprojektering av plattformar för flerbostadshus var projektets slutmål. Samfinansieras med Formas och Tekes i Finland.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare