Projekt 11540 Avslutat Visualisering och produktmodellering som beslutsstöd i tidiga skeden

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning i samarbete med LTU. Syftet med projektet var att skapa ett bättre beslutsstöd i byggprocessens tidiga skeden med hjälp av objektorienterade 3D-modeller (produktmodeller) i kombination med VR-teknik. Samfinansiering med Formas.

Slutredovisningen utgörs av doktorsavhandlingen "Virtual reality in construction : tools, methods and processes", Stefan Woksepp, LTU (75 sidor och bilagor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare